Organizacja dnia 21.03.2016 r.

Informujemy o organizacji Pierwszego Dnia Wiosny:

 

1.   Zajęcia lekcyjne są realizowane zgodnie z planem.

2.   Uatrakcyjniając ten dzień proponujemy:

·       Kolorowy, radosny ubiór, makijaż

·       Pod opieką nauczycieli uczniowie mogą brać udział w:

o  Warsztatach plastycznych prowadzonych przez Panią M. Orłowską w sali nr 3

o  Turnieju gier komputerowych prowadzony przez Pana Ł. Dzieżę w sali nr 18

o  Projekcji filmu z gatunku lektur w sali nr 38.

o  Wycieczce do kina Helios w Kędzierzynie-Koźlu.