Doradztwo zawodowe w Gimnazjum nr 1 w Głubczycach:

1. Doradztwo zawodowe w gimnazjum to   rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia. Wspieramy uczniów pracując aktywnymi metodami w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielamy  informacji w tym zakresie.
2. W naszym gimnazjum doradcą zawodowym jest Pani Róża Szyszło.
3.Corocznie jest opracowywany harmonogram działań z zakresu doradztwa zawodowego, skierowany do
  uczniów i rodziców , który obejmuje następujące działania:
-  zajęcia  dla uczniów klas I-III, które przygotowują uczniów do świadomego planowania kariery i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
-diagnozowanie możliwości zawodowych uczniów,
- wycieczki i spotkania z przedstawicielami zawodów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wyjścia na targi pracy i edukacji,
- specjalistyczne konsultacje dla uczniów i rodziców, udzielanie indywidualnych porad.
Wszystkich uczniów i rodziców zapraszamy na spotkania, konsultacje z doradcą zawodowym w czasie planowanych zajęć.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE GŁUBCZYCKIM:

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W GŁUBCZYCACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁUBCZYCACH

Gimnazjalisto zapamiętaj:

Ukończenie liceum ogólnokształcącego  oferuje  uczniowi wiedzę ogólną, potrzebną każdemu człowiekowi. Jest  szkołą, która przygotuje do egzaminów na wyższe studia  czy do dalszego kształcenia  w szkole policealnej , pomaturalnej.

Ukończenie  technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego oraz  podjęcie wyższych studiów.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa daje świetne przygotowanie do wykonywania danego zawodu. Pozwala zdobyć pełne kwalifikacje, które ułatwiają  podjęcie pracy w wybranym zawodzie. Umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych.

Ulotka - stan zdrowia a wybór zawoduAutor dokumentu:  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach
Udostępnił:  Adam Olechnowicz (2016-06-16 13:01:47
)
Ostatnio zmodyfikował:  Łukasz Dzieża (2016-06-16 13:01:47)
 
 
 

strona Gimnazjum Głubczyce - Facebook