Czas pracy- Egzamin gimnazjalny 2016

 

egzaminu gimnazjalnego

- część humanistyczna

18 kwietnia 2016 godz. 9.00

l arkusz - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00 - 10.00 (60 min)

czas wydłużony 9.00-10.20 (80 min)

II arkusz-z zakresu języka polskiego – godz. 11.00- 12.30 (90 min)
czas wydłużony 11.00-13.15 (135 min)

egzaminu gimnazjalnego

- część matematyczno-przyrodnicza

19 kwietnia 2016 - godz. 9.00

I arkusz - z zakresu biologii , chemii fizyki, geografii- godz. 9.00 - 10.00 (60 min)
czas wydłużony 9.00-10.20 (80 min)

II arkusz- z zakresu matematyki - godz. 11.00 - 12.30 (90 min)

czas wydłużony 11.00-13.15 (135 min)

egzaminu gimnazjalnego

- część z języka obcego

20 kwietnia 2016 - godz. 9.00

I arkusz - na poziomie podstawowym – godz. 9.00 - 10.00 (60 min)
czas wydłużony 9.00-10.20 (80 min)

II arkusz - na poziomie rozszerzonym -godz. 11.00 - 12.00 (60 min)
czas wydłużony 11.00-12.30 (90 min)