„Każda różnica wzbogaca życie”

Integracja szkolna polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół umożliwiających im dorastanie i naukę wśród zdrowych rówieśników. Do takich placówek zalicza się nasze gimnazjum.

 Pierwsza klasa  integracyjna  powstała u nas  w roku szkolnym 2011/12.

Od tamtej pory 3 roczniki młodzieży przeszły pełny cykl kształcenia w klasie integracyjnej.  Obecni uczniowie  uczęszczają do  II i  III klasy.

Jak wygląda organizacja pracy w tych zespołach?

1.      Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.      Z młodzieżą  pracuje dwóch pedagogów - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, pomagający w pracy dzieciom z niepełnosprawnościami.

  1. W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania, jak w każdej innej, równoległej klasie, realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki.
  2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany przez pedagoga specjalnego pod kierunkiem  nauczyciela wiodącego. W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.
  3.  Wszyscy uczniowie pracują na lekcji, opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości.
  4. Nauczyciele, oceniając uczniów niepełnosprawnych, uwzględniają przede wszystkim postępy poszczególnych uczniów: biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.
  5. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy pracy dydaktycznej:

·         zajęcia rewalidacyjne,

·         zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

·         logopedyczne,

·         konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Klasa integracyjna dla wielu osób jest wciąż tematem nowym. Nauczanie integracyjne na  pewno jest  czymś wyjątkowym. Jedno jest pewne - uczniowie  szkoły, w której znajdują się klasy integracyjne, dostrzegają wokół siebie obecność ludzi niepełnosprawnych, zauważają różnorakie potrzeby, jakie mają inni ludzie. Uczą się współodczuwania.

Widok osoby niepełnosprawnej nie budzi w uczniach naszego gimnazjum  zaskoczenia. Wiedzą, jak się zachować i co zrobić w ich obecności. Osoby niepełnosprawne zaś uczą się normalnie żyć. Uczestniczą we wszystkich świętach klasowych, szkolnych jako widzowie i  współorganizatorzy  uroczystości. Wspólnie występują w programie p. M. Farasiewicz  „Bez barier”, współtworzą coroczny Dzień Integracji.

 Codziennie możemy obserwować, jak obie strony korzystają na wzajemnych kontaktach. Niepełnosprawność nie oznacza, że ktoś nią dotknięty jest z gruntu mniej wartościowy jako człowiek,  bo „każde dziecko ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie” (M. Grzegorzewska).

 Wszyscy powinniśmy o tym pamiętać.
 

*
Autor dokumentu:  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach (2016-05-27 12:05:18)
Udostępnił:  Adam Olechnowicz (2016-05-27 12:05:18)
Ostatnio zmodyfikował:  Adam Olechnowicz (2016-05-27 12:05:18)


 
strona Gimnazjum Głubczyce - Facebook