Nasze gimnazjum powstało w 1999 r. i mieści się przy ul. J. Kochanowskiego 31 w Głubczycach.  Od  2011 r.  w szkole funkcjonują oddziały integracyjne.  Szkoła jest nowoczesną placówką, w której młodzież uczy się otwartości na drugiego człowieka, patriotyzmu, a także postaw proeuropejskich.

Uczniowie pobierają naukę w klasach z rozszerzonym programem nauczania:

  • języka angielskiego

  • matematyki

  • biologii

  • chemii

  • informatyki

oraz w klasach sportowych i oddziałach integracyjnych.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, salę komputerową, bibliotekę z dostępem do Internetu, świetlicę. W 2011 r. oddano do użytku nowoczesne boisko ORLIK.


Współpracujemy ze szkołami z Niemiec i Czech, realizując program wymiany młodzieży oraz projekt „Sztuka nie zna granic”.

Uczniowie mogą poszerzać swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych przygotowując się do konkursów przedmiotowych, egzaminów gimnazjalnych, a także wyrównując szanse edukacyjne.

Rozwijaniu zdolności artystycznych sprzyja działalność chóru gimnazjalnego oraz zespołu wokalno-instrumentalnego.

Gimnazjum zapewnia młodzieży rozwój w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, organizując turnieje i zawody sportowe, a także poprzez współpracę z Klubem Sportowym  TECHNIK oraz sekcją TAEKWON-DO.

 

W szkole pracują doświadczeni pedagodzy. Uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz opiekuńczo-wychowawczą.

W naszej placówce działa Samorząd Uczniowski , Rzecznik Praw Ucznia, a także redagowana jest gazetka „Ściąga”.


Autor dokumentu:  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach
Udostępnił:  Adam Olechnowicz (2016-04-28 12:11:05
)
Ostatnio zmodyfikował:  Adam Olechnowicz (2016-04-28 12:11:05
)
 

strona Gimnazjum Głubczyce - Facebook