SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W GIMNAZJUM NR 1 w GŁUBCZYCACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KLASA I
Gmina zakupuje wszystkie podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych do klasy I.
 W roku szkolnym 2015/2016 każdemu uczniowi zostaną wypożyczone komplety podręczników, które po zakończeniu zajęć dydaktycznych w czerwcu 2016 r. należy niezapisane i niezniszczone  zwrócić szkole.
Za stan podręcznika odpowiada uczeń i rodzic/ prawny opiekun.

ZESTAW BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH  WE WSZYSTKICH ODDZIAŁACH KLASY I W ROKU SZKOLNY 2016/2017
(OBOWIAZUJĄ PRZEZ 3 LATA SZKOLNE OD 2015/2016)

Przedmiot

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika lub materiału edukacyjnego

Nr dopuszczenia

JĘZYK POLSKI

 

WSiP

MYŚLI I SŁOWA. LITERATURA- KULTURA- NAUKA O JĘZYKU. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA POLSKIEGO. GIMNAZJUM

738/1/2015

JĘZYK ANGIELSKI

EXPRESS PUBLISHING

„SMART TIME”

647/2/2013/2015

JĘZYK NIEMIECKI

WSiP

AKTION DEUTSCH 1. JĘZYK NIEMIECKI. PODRĘCZNIK DO GIMNAZJUM. CZĘŚĆ 1

727/1/2015

MUZYKA

„NOWA ERA” SP. Z O.O.

GRA MUZYKA

20/2009/2015

HISTORIA

„NOWA ERA” SP. Z O.O.

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI KL. 1

60/1/2011/z1

GEOGRAFIA

„NOWA ERA” SP. Z O.O.

PLANETA NOWA

7/1/2009/2015

BIOLOGIA

„NOWA ERA” SP. Z O.O.

PULS ŻYCIA. PODRĘCZNIK DO BIOLOGII DLA GIMNAZJUM

58/1/2009/2015

CHEMIA

„NOWA ERA” SP. Z O.O.

CHEMIA NOWEJ ERY. PODRĘCZNIK DLA GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1

49/1/2009/2014

FIZYKA

WSiP

„ŚWIAT FIZYKI. PODRĘCZNIK GIMNAZJUM CZĘŚĆ 1”

11/1/2009/2015

MATEMATYKA

WSiP

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS. GIMNAZJUM. KLASA 1

62/1/2015/z1

TECHNIKA

„NOWA ERA” SP. Z O.O.

MATERIAŁY EDUKACYJNE”TECHNIKA W PRAKTYCE. ZAJĘCIA MECHANICZNO- MOTORYZACYJNE”

 

INFORMATYKA

 

REZYGNACJA  Z PODRĘCZNIKA

 

ZAJECIA ARTYSTYCZNE

 

PRZEDMIOT NIE WYMAGA KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKA

 

DO KUPIENIA PRZEZ RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

RELIGIA

WAM. KRAKÓW

„SZUKAM WAS”/NOWA WERSJA

1653/2011

 

 

 

 

ZESTAW ĆWICZEŃ  WE WSZYSTKICH ODDZIAŁACH KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Przedmiot

Wydawnictwo

Tytuł ĆWICZEŃ

Wersja papierowa

WSiP NET

JĘZYK POLSKI

-

-

 

WSiP NET

JĘZYK NIEMIECKI

 

WSiP

AKTION DEUTSCH. CZĘŚĆ 1 KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH. ZESZYT ĆWICZEŃ

Ćwiczenia

 

HISTORIA

-

-

 

WSiP NET

GEOGRAFIA

 

 

 

WSiP NET

BIOLOGIA

 

 

 

WSiP NET

CHEMIA

 

 

 

WSiP NET

FIZYKA

-

-

 

WSiP NET

MATEMATYKA

-

-

Zeszyt zadań ćwiczenia

 

INFORMATYKA

-

-

 

WSiP NET

MUZYKA

 

REZYGNACJA

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

REZYGNACJA

 

 

TECHNIKA

 

REZYGNACJA

 

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 

REZYGNACJA

 

 


KLASA IISzkolny zestaw podręczników obowiązujących do KLASY II gimnazjum 2015/2016 w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach

Przedmiot

Podręcznik i nr dopuszczenia

Język polski-
Literatura

„Świat w słowach i obrazach”
Autor:
Witold Bobiński
Wydawnictwo: WSiP  Nr dopuszczenia: 26/2/2009

Język polski-
gramatyka


„Gramatyka i stylistyka”
Autor:
Zofia Czarniecka- Rodzik
Wydawnictwo: WSiP  Nr dopuszczenia: 164/2/2009

Język angielski

KLASY BEZ ROZSZERZENIA
„Access 2” (I półrocze)
„Access 3” (II półrocze)
Autor:
V.Evans, J.Dooley
Wydawnictwo: EGIS Sp. z o.o. Nr dopuszczenia: 346/2/2011

KLASA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„Access 3”
Autor:
V.Evans, J.Dooley
Wydawnictwo: EGIS Sp. z o.o. Nr dopuszczenia: 346/3/2011

Język niemiecki

Aha!Neu-2A. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum”
Kurs podstawowy dla początkujących
Autor:
Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk
Wydawnictwo: WSiP S.A. Nr dopuszczenia: 13/3/2009- Aha!Neu 2A

„Aha!Neu-2B  Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum” (od maja i kontynuacja podręcznika w klasie III)
Kurs podstawowy dla początkujących
Autor:
Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk
Wydawnictwo: WSiP S.A. Nr dopuszczenia: 13/4/2010- Aha!Neu 2B

Historia

„Śladami przeszłości kl. II
Autor:
pod red. Stanisława Roszaka
Wydawnictwo: Nowa Era Nr dopuszczenia: 60/2/2010

WOS

„Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie- podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III Gimnazjum. Część 1”
Autor:
Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era  Nr dopuszczenia: 77/1/2009

Matematyka

„Matematyka wokół nas”
Autor:
Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokierniak- Jurkiewicz
Zbiór zadań- „Matematyka wokół nas”
Autor:
Ewa Duvnjak, Ewa Kokierniak- Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP S.A. Nr dopuszczenia: 62/2/2009

Biologia

„Puls życia 2 Podręcznik do biologii dla gimnazjum”
Autor:
Małgorzata Jefimow
Wydawnictwo: Nowa Era Nr dopuszczenia: 58/2/2009

KLASA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA BIOLOGII  I CHEMII dodatkowo
Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum „Puls życia 2”
Autor:
Alicja Kasińska, Ewa Niemczewska- Borowczak

Geografia

„Planeta Nowa 2”
Autor:
Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era Nr dopuszczenia: 7/2/2009

Fizyka

„Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 2”
Autor:
Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska
Wydawnictwo: „Zamkor” Nr dopuszczenia: 11/2/2010

Chemia

„Chemia Nowa Era. Część II. Podręcznik dla gimnazjum”+ Podręcznik część I
Autor:
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era Nr dopuszczenia: 49/2/2009
Zbiór zadań- „Chemia w zadaniach i przykładach” Zbiór
zadań z repetytorium dla gimnazjum.
Autor:
Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka- Wlazło
Wydawnictwo: Nowa Era

Informatyka
KONTYNUACJA PODRĘCZNIKA Z KLASY I


„Informatyka. Podstawowe tematy”
Autor:
Grażyna Koba
Wydawnictwo: PWN Sp.z o.o. Nr dopuszczenia: 152/2009

Religia

„Jestem z Wami” /NOWA WERSJA/
Autor:
pod red. Władysław Kubik SJ
Wydawnictwo: WAM. Kraków Nr dopuszczenia: 1962/2012

Zajęcia techniczne

„Technika w praktyce- Zajęcia elektryczno- elektroniczne”
Autor:
Waldemar Czyżewski
Wydawnictwo: Nowa Era Nr dopuszczenia: 196/1/2009

Wychowanie do życia w rodzinie
DLA CHĘTNYCH

„Wędrując ku dorosłości”
Autor:
Teresa Król, Teresa Maśnik, Wojciech Śledziński, Grażyna Węglarczyk, Jadwiga Wronicz
Wydawnictwo: Rubikon Nr dopuszczenia: 205/2009

KLASA IIISzkolny zestaw podręczników obowiązujących do KLASY III gimnazjum 2016/2017 w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach

Przedmiot

Podręcznik i nr dopuszczenia

Język polski-
Literatura


„Świat w słowach i obrazach”
Autor:
Witold Bobiński
Wydawnictwo: WSiP  Nr dopuszczenia: 26/3/2010

Język polski-
gramatyka


„Gramatyka i stylistyka”
Autor:
Zofia Czarniecka- Rodzik
Wydawnictwo: WSiP  Nr dopuszczenia: 164/3/2010

Język angielski

KLASY BEZ ROZSZERZENIA
„Access 3”
Autor:
V.Evans, J.Dooley
Wydawnictwo: EGIS Sp. z o.o. Nr dopuszczenia: 346/3/2011

KLASA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„Access 4”
Autor:
V.Evans, J.Dooley
Wydawnictwo: EGIS Sp. z o.o. Nr dopuszczenia: 346/4/2011

Język niemiecki

Aha!Neu-3A. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum”
Kurs podstawowy dla początkujących
Autor:
Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk
Wydawnictwo: WSiP S.A. Nr dopuszczenia: 13/6/2011- Aha!Neu 3A

Aha!Neu-3B. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum”
Kurs podstawowy dla początkujących
Autor:
Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk
Wydawnictwo: WSiP S.A. Nr dopuszczenia: 13/5/2011- Aha!Neu 3B

Historia

„Śladami przeszłości kl. III
Autor:
Stanisława Roszaka, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era Nr dopuszczenia: 60/3/2011

WOS

„Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie- podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III Gimnazjum. Część 2”
Autor:
Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era  Nr dopuszczenia: 77/2/2010

Matematyka

„Matematyka wokół nas”
Autor:
Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokierniak- Jurkiewicz
Zbiór zadań- „Matematyka wokół nas”
Autor:
Ewa Duvnjak, Ewa Kokierniak- Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP S.A. Nr dopuszczenia: 62/3/2010

Biologia

„Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum”
Autor:
Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Wydawnictwo: Nowa Era Nr dopuszczenia: 58/3/2010

KLASA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA BIOLOGII  I CHEMII dodatkowo
Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum „Puls życia 3”
Autor:
Alicja Kasińska, Ewa Niemczewska- Borowczak

Geografia

„Planeta Nowa 3”
Autor:
Mariusz Szubert
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr dopuszczenia: 7/3/2010

Fizyka

„Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 3”
Autor:
Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska
Wydawnictwo: „Zamkor”  Nr dopuszczenia: 11/3/2010

Chemia

„Chemia Nowa Era. Część III. Podręcznik dla gimnazjum”+ Podręcznik część II
Autor:
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era Nr dopuszczenia: 49/3/2010

Zbiór zadań- „Chemia w zadaniach i przykładach” Zbiór zadań z repetytorium dla gimnazjum.
Autor:
Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka- Wlazło
Wydawnictwo: Nowa Era

Informatyka
KONTYNUACJA PODRĘCZNIKA Z KLASY I

KLASA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM INFORMATYKI
„Informatyka. Podstawowe tematy”
Autor:
Grażyna Koba
Wydawnictwo: PWN Sp.z o.o. Nr dopuszczenia: 152/2009

Religia

„Chodźmy razem” /NOWA WERSJA
Autor:
pod red. Władysław Kubik SJ
Wydawnictwo: WAM. Kraków Nr dopuszczenia: 927/2013

Plastyka

„Kraina sztuki” Podręcznik do plastyki dla gimnazjum
Autor:
Lidia Frydzińska, Beata Marcinkowska
Wydawnictwo: PWN Sp.z o.o. Nr dopuszczenia: 154/2009

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik z ćwiczeniami
Autor:
Jarosław Słoma, Grzegorz Zając
Wydawnictwo: Nowa Era Nr dopuszczenia: 17/2009

Wychowanie do życia w rodzinie
DLA CHĘTNYCH

„Wędrując ku dorosłości”
Autor:
Teresa Król, Teresa Maśnik, Wojciech Śledziński, Grażyna Węglarczyk, Jadwiga Wronicz
Wydawnictwo: Rubikon Nr dopuszczenia: 205/2009


Autor dokumentu:  Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach
Udostępnił:  Adam Olechnowicz (2016-07-04 11:00:31)
Ostatnio zmodyfikował:  Adam Olechnowicz (2016-07-04 11:00:31)

 
 

strona Gimnazjum Głubczyce - Facebook