Profilaktyka szkolna

2016/2017

Działania profilaktyczne w roku szkolnym 2016/2017 realizowane w Gimnazjum nr 1 skupiają się między innymi wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów.

Promowanie zdrowego stylu życia  wśród dzieci i młodzieży to również cel nadrzędny, przekazany placówkom oświatowym do realizacji w tym roku szkolnym przez MEN.

Zakres edukacji zdrowotnej uwzględniony został na wielu przedmiotach, między innymi biologii, wychowaniu fizycznym, , wychowaniu do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa.

Poprzez prowadzone przez nas działania profilaktyczne pragniemy, aby młodzież rozumiała czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać oraz w jaki sposób rozwijać w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Nasza świadomość w zakresie wpływu czynników składających się na prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest już znacznie większa niż za czasów naszych dziadków, lecz jeszcze wymaga ciągłego pogłębiania, choćby dlatego, że w dietach młodych ludzi ciągle  brakuje odpowiednio zbilansowanej żywności.

Zbyt mała ilość przetworów mlecznych, ryb, pełnoziarnistych produktów zbożowych.

Nie brakuje natomiast pieczywa pszennego, ziemniaków, żywności wysoko przetworzonej, słonych i słodkich przekąsek.

Warto zwrócić uwagę wszystkich na fakt, że nawyki żywieniowe kształtują się już we wczesnym dzieciństwie.

Młodzi ludzie nie mają jeszcze dostatecznie ukształtowanych postaw i zachowań żywieniowych i są one determinowane przez wiele czynników, w tym również środowisko rodzinne, szkolne, grupy rówieśnicze.

Młodzież przejawia szczególną podatność na modę i łatwo przejmuje pewne wzorce żywieniowe, niekoniecznie te prawidłowe.

Nie możemy pozwolić na bagatelizowanie roli mediów, w tym wpływu reklamy i internetu, które odgrywają wiodącą rolę w edukacji młodzieży, w tym promowaniu zdrowego stylu życia.

Dyrekcja oraz nauczyciele naszego gimnazjum pragną zwrócić szczególną uwagę Państwa oraz młodzieży szkolnej na racjonalne sposoby odżywiania.

Zainspirowani działaniami w ramach promocji zdrowia oraz  programami edukacyjnymi propagującymi zdrowy styl życia, szkolny Zespół ds. Profilaktyki przeprowadził wśród całej społeczności szkolnej badanie dotyczące nawyków żywieniowych.

Wyniki badań zostaną przedstawione wszystkim 15.12.2016r. podczas spotkania młodzieży. rodziców oraz nauczycieli z miejscowym dietetykiem.

Zakładamy, że uzyskane wyniki badania pozwolą  uświadomić rodzicom, że dopóki dzieci uczęszczają do szkoły, powinny być przez nich mądrze kontrolowane i sprawdzane, ponieważ tylko wtedy uda się zaszczepić prawidłowe i zdrowe nawyki żywieniowe, tak ważne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie z  dietetykiem.                     Spotkanie odbędzie się w Gimnazjum nr 1 dnia 15.12.2016r. o godzinie 1600

Serdecznie zapraszamy – Dyrektor szkoły oraz Grono Pedagogiczne.